Kurumsal

Çevre Politikası

Han Çatı Cephe Sistemleri topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek için;

  • Çevre kirliliğini önlemeyi,
  • Kirliliği kaynağında azaltmayı,
  • Çevresel faaliyetlerini ulusal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi,
  • Müşterilerinin çevre ile ilgili kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
  • Çevre teknolojilerinde ileriye dönük yenilemeler yapılacağını,
  • Tüm çalışanlarına eğitimlerle çevre bilinci kazandırmayı,

Taahhüt ederek, taahhütlerini “Çevre Politikası” olarak ele almıştır.